LIGNOVIT INTERIOR UV 100

Lesene konstrukcije so izredno priljubljene za gradnjo, saj so okolju prijazne, ustvarjajo dobro klimo za življenje ter omogočajo hitro postavitev. Les je vedno bolj uporablja, ne samo v zunanjih, ampak tudi v notranjih prostorih (stropni in stenski elementi).

5314053956 Mont Blanc
5314053960 Tanne
5314053961 Großglockner
5314053962 Zugspitz
53229 Natur
ST-03-3-Heisse Kirsche
ST-06-4-Wuestenfuchs
ST-09-5-Brown Sugar
ST-13-1-Honigbad
ST-03-4-Yoga
ST-06-5-Nomade
ST-10-1-Ligurien
ST-13-2-Sternschnuppe
ST-03-5-Daemmerung
ST-07-1-Blauer Morpho
ST-10-2-Navarra
ST-13-3-Cremant
ST-04-1-Spok
ST-07-2-Tulum
ST-10-3-Abruzzen
ST-13-4-Luftschloss
ST-SunSun
ST-04-2-Prinzessin Leia
ST-07-3-Tikal
ST-10-4-Lombardei
ST-13-5-Tango
ST-01-2-Heart of Gold
ST-04-3-Uhura
ST-07-4-Kolibri
ST-10-5-Katalonien
ST-01-3-Oh La La
ST-04-4-Matrix
ST-07-5-Cocodrilo
ST-11-1-Toskana
ST-01-4-Lockenkopf
ST-04-5-Darth Vader
ST-08-1-Coco
ST-11-2-Nasi Goreng
ST-01-5-Autumn
ST-05-1-Rennmaus
ST-08-2-Mondpyramide
ST-11-3-Soja
ST-14-4-Campagne
ST-02-1-Dimension
ST-05-2-Grizzly
ST-08-3-Tukan
ST-11-4-Shitake
ST-02-2-Frame
ST-05-3-Kaenguru
ST-08-4-Grosser Feuerfalter
ST-11-5-Sashimi
ST-02-3-Cube
ST-05-4-Silberruecken
ST-08-5-Ara
ST-12-1-Helios
ST-02-4-Motion
ST-05-5-Puma
ST-09-1-Couscous
ST-12-2-Odysseus Hoffnung
ST-02-5-Abendrot
ST-06-1-Weisser Tiger
ST-09-2-Cornflakes
ST-12-3-Troja
ST-03-1-Sanddorngelee
ST-06-2-Duene
ST-09-3-Croissant
ST-12-4-Circe
ST-03-2-Rote Gruetze
ST-06-3-Dingo
ST-09-4-Kapuziner
ST-12-5-Poseidon
VzorecVzorec1 L1 L2,5 L2,5 L5 L5 L10 L10 L18 L18 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Lesene konstrukcije so izredno priljubljene za gradnjo, saj so okolju prijazne, ustvarjajo dobro klimo za življenje ter omogočajo hitro postavitev. Les je vedno bolj uporablja, ne samo v zunanjih, ampak tudi v notranjih prostorih (stropni in stenski elementi).
Lignovit Interior UV 100 je razvit posebej za notranjo uporabo. UV filtri v premazu Lignovit Interior UV 100 poskrbijo za absorbcijo UV sevanja in stabilizirajo lignin v lesu, zato da le-ta ne porumeni. Naraven videz lesa iglavcev se tako ohrani dolgo časa. Lignovit UV 100 je na vodni osnovi in brez vonja.

Dodatne informacije

Teža 18 kg
IZBERI ODTENEK

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

IZBERI PAKIRANJE

, , , , ,

Tehnični list

Tehnični list PDF

Letak

Posebne lastnosti

100% učinkovitost (premaz ščiti les pred svetlobo, zaradi česar les ne porumeni)

  • Visoka zračnost premaza –posledično dobra notranja klima
  • Podeljen avstrijski znak za okolje
  • Ne vsebuje kemičnih konzervansov za les

Francoska uredba DEVL1104875A o označevanju gradbenih premazov za njihove emisije hlapnih onesnaževal: A +

Področja uporabe

Notranje lesene stene, obloge, stebri itd.

Obdelavas

Pred uporabo pretresite!

Izdelka ne nanašajte pri temperaturah pod + 10 °C in/ali pri relativni vlažnosti > 80 %.

Izdelek brez končnega premaza ni odporen na vremenske vplive.

Upoštevajte tehnična navodila izdelka.

Poraba

ca 10-12 m²/l

Metoda aplikacije

čopič, brizganje, vacumat

Varnostne oznake

– Piktogrami
GHS07
– Stavki o nevarnosti
H319 Povzroča hudo draženje oči.
– Previdnostni stavki
P280
P305+P351+P338 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P337+P313
– Dodatne informacije o nevarnosti
EUH208 Vsebuje 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, Zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC št. 247-
500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC št. 220-239-6] (3:1). Lahko povzroči alergijski
odziv.

LIGNOVIT INTERIOR UV 100

8,42 371,12 

8,42 371,12 

Izberite možnosti