LIGNOVIT PLATIN

Z Lignovit Platin lahko dosežete spektakularen videz lesene površine. Posebni pigmenti zagotavljajo bleščeč, kovinski izgled premaza, površina pa je zaradi dobrega odboja UV svetlobe dolgo obstojna.

53316 Pyritgrau
53317 Topasgrau
53318 Granatbraun
53319 Karnelrot
53292 Achatgrau
53294 Quarzgrau
53297 Rubinrot
VzorecVzorec1 L1 L2,5 L2,5 L5 L5 L10 L10 L18 L18 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Z Lignovit Platin lahko dosežete spektakularen videz lesene površine. Posebni pigmenti zagotavljajo bleščeč, kovinski izgled premaza, površina pa je zaradi dobrega odboja UV svetlobe dolgo obstojna. Dokazana Lignovit tehnologija zagotavlja enostaven način nanosa, izjemno odpornost na vremenske vplive in zračnost površine. Lignovit Platin daje “piko na i” končnemu izgledu moderne lesene površine.
S pomočjo ADLER | MIX Sistema se Lignovit Platin lahko obarva v različne barvne odtenke. Dobavljiv je od temne, turmalin črne, do elegantnih sivih tonov kot so Quarzgrau (kvarčno siva) ali Achatgrau (ahat siva) ter toplih rjavih tonov.

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI ODTENEK

, , , , , ,

IZBERI PAKIRANJE

, , , , ,

Tehnični list

Tehnični list PDF

Barvna karta

Letak

Posebne lastnosti

Uporabljene sestavine zagotavljajo zaščito pred modrikavostjo, ki jo zahtevajo ÖNORM B 3802-2 ali DIN 68800-3 (test po standardu EN 152-1), glive, ki uničujejo les (testiranje po EN 113) in imajo preventivni učinek proti napadu insektov (testiranje v skladu z EN 46).
Odlična vzdržljivost zaradi vsebovanih UV filtrov.
Francoska uredba DEVL1104875A o označevanju izdelkov za gradbene premaze glede njihovih emisij hlapnih onesnaževal: A +

Področja uporabe

Lesene zunanje površine npr. lesene hiše, nadstreški, lesene obloge, balkoni, ograje ter leseni deli na prostem, npr. okna in hišna vrata itd.

Obdelava

Pred uporabo pretresite!

Izdelka ne nanašajte pri temperaturah pod + 10 °C in/ali pri relativni vlažnosti > 80 %.

Izdelek brez končnega premaza ni odporen na vremenske vplive.

Upoštevajte tehnična navodila izdelka.

Poraba

8- 12 m²/l

Metoda aplikacije

čopič, valjček, Vakumat

Varnostne oznake

Piktogrami za nevarnost

odpade
Opozorilna beseda

odpade
Stavki o nevarnosti
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi
predpisi.

Dodatni podatki:
EUH208 Vsebuje Hydroxyphenyl-benzotriazole derivative, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4, 7-diol, 3-
jodo-2-propinil-butilkarbamat, 1, 2-Benzizotiazol-3(2H)-on,
Zmes: 5-kloro-2-metil-2 Hizotiazol-3-ona [EC št. 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC št. 220-239-6] (3:1).
Lahko povzroči alergijski odziv.

LIGNOVIT PLATIN

8,42 507,28 

8,42 507,28 

Izberite možnosti