PULLEX 3 V 1

Pullex 3 in 1 je univerzalni mat premaz, ki poleg barvne lazure vsebuje tudi impregnacijo. Je impregnacija, temeljni in končni premaz v enem. S tem je les zaščiten pred glivami modrivkami, insekticidi in fungicidi. Lazura vsebuje UV filtre, ki zagotavljajo, da les ostane dolgo časa dobro zaščiten pred vremenskimi vplivi. Premazana površina je prijetnega, naravnega mat izgleda. Na voljo je v petih osnovnih odtenkih, lahko pa se pigmentira po želji kupca.

50559 Kastanie
50560 Sipo
50561 Afzelia
50562 Wenge
50551 Weide
50552 Eiche
50553 Lärche
50554 Kiefer
50555 Nuss
50556 Palisander
ST-03-3-Heisse Kirsche
ST-06-4-Wuestenfuchs
ST-09-5-Brown Sugar
ST-13-1-Honigbad
ST-03-4-Yoga
ST-06-5-Nomade
ST-10-1-Ligurien
ST-13-2-Sternschnuppe
ST-03-5-Daemmerung
ST-07-1-Blauer Morpho
ST-10-2-Navarra
ST-13-3-Cremant
ST-04-1-Spok
ST-07-2-Tulum
ST-10-3-Abruzzen
ST-13-4-Luftschloss
ST-SunSun
ST-04-2-Prinzessin Leia
ST-07-3-Tikal
ST-10-4-Lombardei
ST-13-5-Tango
ST-01-2-Heart of Gold
ST-04-3-Uhura
ST-07-4-Kolibri
ST-10-5-Katalonien
ST-14-1-Plisse
ST-01-3-Oh La La
ST-04-4-Matrix
ST-07-5-Cocodrilo
ST-11-1-Toskana
ST-14-2-Salam Aleikum
ST-01-4-Lockenkopf
ST-04-5-Darth Vader
ST-08-1-Coco
ST-11-2-Nasi Goreng
ST-14-3-Atelier
ST-01-5-Autumn
ST-05-1-Rennmaus
ST-08-2-Mondpyramide
ST-11-3-Soja
ST-14-4-Campagne
ST-02-1-Dimension
ST-05-2-Grizzly
ST-08-3-Tukan
ST-11-4-Shitake
ST-14-5-Flou
ST-02-2-Frame
ST-05-3-Kaenguru
ST-08-4-Grosser Feuerfalter
ST-11-5-Sashimi
ST-02-3-Cube
ST-05-4-Silberruecken
ST-08-5-Ara
ST-12-1-Helios
ST-02-4-Motion
ST-05-5-Puma
ST-09-1-Couscous
ST-12-2-Odysseus Hoffnung
ST-02-5-Abendrot
ST-06-1-Weisser Tiger
ST-09-2-Cornflakes
ST-12-3-Troja
ST-03-1-Sanddorngelee
ST-06-2-Duene
ST-09-3-Croissant
ST-12-4-Circe
ST-03-2-Rote Gruetze
ST-06-3-Dingo
ST-09-4-Kapuziner
ST-12-5-Poseidon
750 ML750 ML2,5 L2,5 L5 L5 L20 L20 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Pullex 3 in 1 je univerzalni mat premaz, ki poleg barvne lazure vsebuje tudi impregnacijo. Je impregnacija, temeljni in končni premaz v enem. S tem je les zaščiten pred glivami modrivkami, insekticidi in fungicidi. Lazura vsebuje UV filtre, ki zagotavljajo, da les ostane dolgo časa dobro zaščiten pred vremenskimi vplivi. Premazana površina je prijetnega, naravnega mat izgleda. Na voljo je v petih osnovnih odtenkih, lahko pa se pigmentira po želji kupca.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite tehnične informacije.

 

Dodatne informacije

IZBERI ODTENEK

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

IZBERI PAKIRANJE

, , ,

Posebne lastnosti

– Brez aromatičnih ogljikovodikov, brez kobalta, z aktivnimi biocidnimi sredstvi za les

Področja uporabe

Lesene zunanje površine npr. lesene hiše, nadstreški, lesene stene, fasade, vrtno pohištvo, balkoni, ograje ter leseni deli na prostem, npr. okna in hišna vrata itd.

Certifikati: Uporabljene aktivne snovi zagotavljajo zaščito pred modrimi madeži (preskus v skladu z EN 152-1) in glivami, ki uničujejo les (preskus v skladu z EN 113), kot je določeno v ÖNORM B 3803 ali DIN 68800-3, in preprečujejo tudi okužbo z insekti ( preskus po EN 46). Količina prijave za preskušanje v skladu s standardi 140-155 g / m², pohvalnica (04/15) ARGE Holzschutzmittel (konzorcij za zaščito lesa), Združenje avstrijske kemične industrije.
Podlaga iz mehkega in trdega lesa ter vezanih materialov, ki so primerni za zunanjost, kot so na primer masivne lesene plošče, lepljeni lepljeni les (GLT ali Glulam) in trdni strukturni les (SST) itd.

Obdelava

Pred uporabo pretresite!
Izdelka ne nanašajte pri temperaturah pod + 5 °C in/ali pri relativni vlažnosti > 80 %.
Upoštevajte tehnična navodila izdelka.

Poraba

8-12 m²/l

Metoda aplikacije

čopič. 2-3 nanosi, izdelka ne brizgajte!

Varnostne oznake

Nevarno!
Stavki o nevarnosti
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P331 NE izzvati bruhanja.
P391 Prestreči razlito tekočino.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatni podatki:
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje 3-jodo-2-propinil-butilkarbamat. Lahko povzroči alergijski odziv.

Letak

PULLEX 3 V 1

17,69 409,92 

17,69 409,92 

Izberite možnosti