PURIDUR SAPHIR

PURIDUR SAPHIR 33560 je visoko kakovosten in izredno učinkovit 2K brezbarvni univerzalni lak za pohištvo (MDF, masivni les, furnir… ), primeren za profesionalno uporabo. Primeren za različne načine aplikacij za notranje pohištvo. Uporablja se kot temeljni ali zaključni premaz (tudi za že obarvane površine). Izredno mehansko in UV obstojen.

sijaj seidenmatt
sijaj antik
sijaj antikmatt
sijaj matt
1 L1 L5 L5 L25 L25 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

PURIDUR SAPHIR 33560 je visoko kakovosten in izredno učinkovit 2K brezbarvni univerzalni lak za pohištvo (MDF, masivni les, furnir… ), primeren za profesionalno uporabo. Primeren za različne načine aplikacij za notranje pohištvo. Uporablja se kot temeljni ali zaključni premaz (tudi za že obarvane površine). Izredno mehansko in UV obstojen.

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI ODTENEK

, , ,

IZBERI PAKIRANJE

, ,

Prednosti

  • ohranja se naravni izgled lesa zaradi UV abzorberjev (odlična UV obstojnost)
  • hitro brušenje
  • enostavna obdelava, dobra stabilnost
  • visoka mehanska odpornost
  • nizka poraba
  • dobra polnilna moč

Saphir ustreza skupini 33560 in B ustreza stresnim skupinam 1 (kemijska odpornost) po DIN 68861-1, skupini 4 D (odpornost na praske), po DIN 68861-4 in O-Normu Al 605 I BI.

Uporaba

Čas sušenja

Prašno suh – 15 min; Dotik – 3-4 ure; Popolnoma suh – 16 ur

Odprti čas mešanice

po dodajanju trdilca 48 ur

Varnostne oznake

Opozorilna beseda: Nevarno !

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: n-Butil acetat

Stavki o nevarnosti
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P241 Uporabiti [električno opremo/prezračevalno opremo/ opremo za razsvetljavo], odporno proti eksplozijam.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatni podatki: Vsebuje poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1- oxopropyl]-ω-hydroxy-, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4- hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H- benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1- oxopropoxy]-, Metil metakrilat. Lahko povzroči alergijski odziv.

 

PURIDUR SAPHIR

15,74 332,45 

15,74 332,45 

Izberite možnosti