FPUR0012 - PU brezbarvni temelj

Prozorni temeljni lak FPUR0012 je narejen na osnovi alkidnih in izocianovih smol. Uporabljamo ga za les z zaprtimi porami (bukev in smreka). Odlikujeta ga izvrstna polnilna moč in hitro sušenje. Za še večjo zapolnitev por se priporoča nanašanje v dveh oz. treh nanosih.

brezbarvni
1 L1 L2,5 L2,5 L5 L5 L12,5 L12,5 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Prozorni temeljni lak FPUR0012 je narejen na osnovi alkidnih in izocianovih smol. Uporabljamo ga za les z zaprtimi porami (bukev in smreka). Odlikujeta ga izvrstna polnilna moč in hitro sušenje. Za še večjo zapolnitev por se priporoča nanašanje v dveh oz. treh nanosih.

Mešanje s 50% INLL 0107

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI ODTENEK

IZBERI PAKIRANJE

, , ,

Varnostne oznake

Opozorilna beseda: Nevarno
Stavki o nevarnosti:
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H361d Domnevna škodljivost za zarodek.
H315 Povzroča draženje kože.

Previdnostni stavki:
P201 Pred uporabo pridobite posebna navodila.
P280 Nosite zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz.
P303+P361+P353 V PRIMERU STIKA S KOŽO (ali lasmi): takoj odstranite/slecite vsa kontaminirana oblačila. Izperite kožo / oprhajte se.
P308+P313 V PRIMERU izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč.

Vsebuje: TOLUEN

FPUR0012 – PU brezbarvni temelj

8,42 74,73 

8,42 74,73 

Izberite možnosti