VPLU0330 - PU končni lak visoki sijaj

Kakovosten sijajni prozorni lak, nanos v razpršilu. Odlična elastičnost, zelo visok sijaj in globina. Odlična trdota in polnost površine. Lahko se ga nanaša tudi navpično.

brezbarvni
1 L1 L5 L5 L12,5 L12,5 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Kakovosten sijajni prozorni lak, nanos v razpršilu. Odlična elastičnost, zelo visok sijaj in globina. Odlična trdota in polnost površine. Lahko se ga nanaša tudi navpično.

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI ODTENEK

IZBERI PAKIRANJE

, , ,

Varnostne oznake

Opozorilna beseda: Nevarno
Stavki o nevarnosti:
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H315 Povzroča draženje kože.

Previdnostni stavki:
P264 Po uporabi temeljito operite roke
P280 Nosite zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz.
P303+P361+P353 V PRIMERU STIKA S KOŽO (ali lasmi): takoj odstranite/slecite vsa kontaminirana oblačila. Izperite kožo / oprhajte se.
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč.

VPLU0330 – PU končni lak visoki sijaj

16,96 181,48 

16,96 181,48 

Izberite možnosti